Fortis Nieuws - Fortis Korfbal (2024)

Fortis Familietoernooi op 15 juni in Spaanse sferen!

door Maarten van den Driest | do 11 april 2024 | Evenementen, Fortis Nieuws

Heb jij zaterdag 15 juni ook al geblokt in jouw agenda? Ja?Mooi! Want dan is het Fortis Familietoernooi en daar ga jij natuurlijk aan meedoen. Of je komt supporteren. Ook dit jaar hebben we een mooi thema bedacht en dat is ‘Spanje’. Omdat vanwege allerlei...

Lees meer

Goed nieuws: € 1.455,30aan extra inkomsten van de Vriendenloterij ontvangen!

door Maarten van den Driest | do 11 april 2024 | Fortis Nieuws

Dankzij de deelnemers die voor Korfbalvereniging Fortis meespeelden met de Vriendenloterij hebben wij in 2023 in totaal€ 1.455,30aan extra inkomsten ontvangen. Alle deelnemers aan de Vriendenloterij enorm bedankt! Geoormerkte opbrengst! Deze opbrengst is helemaal...

Lees meer

Nu te downloaden! Programma voorjaarscompetitie veld!

door Maarten van den Driest | do 11 april 2024 | Fortis Nieuws, Trainingen en wedstrijden

Zaterdag 6 april start de voorjaarscompetitie veld seizoen 2023 – 2024. Het KNKV zorgt voor de teamindeling en geeft aan wanneer welke wedstrijd gespeeld moet worden. Aan de verenigingen om scheidsrechters, vervoer naar uitwedstrijden en vertrektijden te regelen. Dat...

Lees meer

👉Oud papier wordt opgehaald op vrijdag 12 april 2024!

door Maarten van den Driest | wo 10 april 2024 | Fortis Nieuws

Vrijdagavond 12 april wordt er oud papier opgehaald in de wijken/straten die liggen tussen het Koopmansvoetpad en de Lekstraat en de wijk naast het korfbalcomplex. Het oud papier wordt opgehaald tussen 18.00 – 20.30 uur. Oud papier kan op vrijdagavond 12 april tussen...

Lees meer

🍰🎉Heel Fortis bakt!🎂🥳

door Maarten van den Driest | za 30 maart 2024 | Fortis Nieuws

Met de start van de voorjaarscompetitie op het veld op 6 april, is het tijd om onze bakskills weer te laten schitteren!🌟Heb je genoten van al dat lekkers tijdens de najaarscompetitie? Goed nieuws: we gaan gewoon door met onze smakelijke traditie! We hebben gemerkt...

Lees meer

🎉🎈Speeltoestel klaar voor gebruik!🎈🎉

door Maarten van den Driest | wo 27 maart 2024 | Fortis Nieuws

We zijn blij om aan te kondigen dat ons splinternieuwe speeltoestel vanaf vandaag (27 maart) gereed is voor gebruik!🚀Vandaag nog 13 kuub houtsnippers verwerkt, wat neerkomt op 182 kruiwagens!💪🌳 Maar waar het uiteindelijk om draait, is het plezier dat onze (Fortis)...

Lees meer

18 Maart is de Fortisapp van start gegaan!

door Maarten van den Driest | zo 24 maart 2024 | Fortis Nieuws, Toekomstplan

Een van de zes thema’s van het Toekomstplan 2023-2027 is communicatie. Hiermee begint alles. Binnen onze vereniging, in een wedstrijd, tussen elkaar als leden, als bestuur of vrijwilligersorganisatie Teamly Om interne communicatie tussen alle leden, bestuur,...

Lees meer

Oefenwedstrijden senioren en jeugd voorjaarscompetitie veld seizoen 2023 – 2024!

door Maarten van den Driest | zo 24 maart 2024 | Fortis Nieuws, Trainingen en wedstrijden

De zaalcompetitie is afgerond en we gaan weer trainen en spelen op het veld. De voorjaarscompetitie op het veld start op zaterdag 6 april. Voorafgaand aan de start van de voorjaarscompetitie hebben we eerst een uitgebreid oefenprogramma. Benieuwd wanneer jouw...

Lees meer

Trainingstijden Veldseizoen Voorjaar 2024

door Dylan Noordenbos | ma 18 maart 2024 | Trainingen en wedstrijden

We zijn verheugd om aan te kondigen dat de trainingstijden voor het aankomende veldseizoen van het voorjaar 2024 officieel vastgesteld zijn! Zoals elk jaar zijn de nieuwe trainingstijden gepubliceerd op onze website onder de trainingstijden-pagina. Daarnaast kun je de...

Lees meer

Van de bestuurstafel!

door Maarten van den Driest | di 12 maart 2024 | Fortis Nieuws

Het Mulier Instituut Het Mulier Instituut is een sociaalwetenschappelijk sportonderzoeksinstituut in Nederland en monitort o.a. 2x per jaar de voortgang van het Nationaal Sportakkoord.Van dit instituut verscheen recent een onderzoeksrapport met resultaten van een...

Lees meer

Fortis 2 kampioen in de reserve 2eklasse!

door Maarten van den Driest | ma 11 maart 2024 | Fortis Nieuws, Wedstijdverslagen

Na de degradatie in het vorige zaalseizoen is het Fortis 2 gelukt om binnen een jaar weer terug te keren naar de reserve 1eklas. Het doel om kampioen te worden en weer te promoveren was aan het begin van het seizoen al gesteld, maar dan moet het ook nog waargemaakt...

Lees meer

Vanaf dinsdag 19 maart gaan we weer naar buiten

door Thomas Siahaya | vr 8 maart 2024 | Fortis Nieuws

Let op! ⚠️ Dinsdag 19 maart 2024 📅 gaan we weer het veld op 🏃‍♂️🏃‍♀️ Via je trainer wordt de uiteindelijke trainingstijden bekend gemaakt. Dit zal veelal gelijk zijn aan de tijden van voor de zaal. Wellicht zijn je voeten 🦶 (van je kind 👶) alweer wat gegroeid 📈 en...

Lees meer

« Vorige Pagina

Fortis Nieuws - Fortis Korfbal (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dr. Pierre Goyette

Last Updated:

Views: 5823

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dr. Pierre Goyette

Birthday: 1998-01-29

Address: Apt. 611 3357 Yong Plain, West Audra, IL 70053

Phone: +5819954278378

Job: Construction Director

Hobby: Embroidery, Creative writing, Shopping, Driving, Stand-up comedy, Coffee roasting, Scrapbooking

Introduction: My name is Dr. Pierre Goyette, I am a enchanting, powerful, jolly, rich, graceful, colorful, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.